Cercles Sanació d'Úter

Cercles mensuals de Sanació d'Úter
 
 
  En aquests cercles mensuals es treballen les pràctiques proposades per la Miranda Gray, creadora del moviment benedicció mundial d'úter.

  L'objectiu és reconnectar-se amb l'aspecte cíclic propi femení i reconèixer internament tots els aspectes arquetípics relacionats. Alhora també es sanen les memòries personals relacionades amb la pròpia feminitat i sexualitat posant en relleu la relació amb el llinatge femení.
  En aquest espai tan intern guardem també la informació de la història de la dona i sovint la nostra feina és sanar-nos i sanar al col·lectiu.
  En el treball en grup compartirem un espai de suport on ens podrem reflectir en les companyes i on podrem alhora abocar allò que aflora des del nostre interior.
  També es pot fer treball individual on la teràpia personalitzada farà més incidència en la problemàtica personal i la seva sanació.