Flors de Bach

Que és?

  Les flors de Bach són un sistema terapèutic que ajuda a equilibrar les emocions i els estats psíquics en desequilibri.

  A través d'una entrevista el pacient explica com es sent i així es trien les flors adequades per harmonitzar el seu estat.

  Després de fer un preparat amb les flors, el pacient haurà de prendre aquest segons unes indicacions, durant un temps mínim de quinze dies.

  El Dct. Edwar Bach, creador de la teràpia, considerava  que la malaltia física apareixia després d'haver estat present, durant llarg temps, en un desequilibri psico-emocional. Per tant és una teràpia preventiva de diverses malalties i alhora concomitant amb d'altres tractaments. Ja que si no es guareix la causa primordial de la malaltia aquesta no remet o bé es deriva cap una altra.

A qui va dirigit?

A qualsevol persona que passi per un periode o situació on senti que no controla les seves emocions i estats físic-anímics.

  • Angoixa
  • Períodes de dol
  • Depressions
  • Nerviosisme
  • Pors
  • Problemes de relacions
  • Apatia
  • I un llarg etc...

  També està indicat per a persones que vulguin fer un treball d'evolució personal. Ajudant a reconèixer i transformar els aspectes que no els permeten arribar a una vida plena.