Teràpies

Aquí trobareu les teràpies que ofereixo amb una breu explicació de com funcionen i els beneficis que aporten.

Totes elles, per mi, són molt vàlides i efectives.

Certament crec que igual que busquem i acabem trobant la persona afí per acompanyar-nos en els nostres processos de sanació, també acabem trobant aquelles teràpies que vibren més amb nosaltres i les nostres necessitats del moment present.