Nova pàgina web

La nuestra nova pàgina web ha esta inagurada avui.

Expliqui als seus visitants per què ha començat una nova presentació i en què els pot bencefiar. Comenti les avantatges i objetius del seu projecte. Intenti, breument, donar raons als seus visitants el perquè haurine de tornar a visitar les seves pàgines.

Blanca Vélez Duserm

Facebook/Instagram: empordaterapies 670547295 duserm.blanca@gmail.com